Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom Vám představili záměry obce na obdoí 2024+. Záměry jsou v různém stavu zpracování, u nějkterých probíhá teprve zpracování projektové dokumentace, některé jsou těsně před realizací. Záměry jsou v soladu se strategickým dokumentem Program rozvoje obce z roku 2023, schváleným zastupitelstvem obce.

 

- VÝSTAVBA SPOLEČNÉ STEZKY PODÉL II/211 (dříve I/36),  ROHOVLÁDOVA BĚLÁ - BUKOVKA

Popis projetku : Výstavba společné stezky pro pěší a cyklisty v šířce 2,50m mezi obcemi Rohovládova Bělá a Bukovka. Stezka je vedena podél silnice II/211 z obce Rohovládova Bělá od místního autoservisu č.p. 171 směrem k obci Bukovka, kde je ukončena na hranici katastru Rohovládova Bělá a Bukovka. Stezka na konci úseku bude napojena a koordinována s projektem: Stezka podél silnice I/36 a vjezdový ostrůvek, obec Bukovka. Projektová dokumentace je rozdělena na 2 části - část Rohovládova Bělá a část Bukovka.

Koordinační situace - část Rohovládova Bělá Typ: PDF dokument, Velikost: 1.57 MB

Koordinační situace - část Bukovka Typ: PDF dokument, Velikost: 2.45 MB

Stav projektu : vydáno stavební povolení, probíhá výběr dodavatele

Předpokládáný termín realizace : druhá polovina roku 2024

 

- MŠ Rohovládova Bělá – 1. NP – změna užívání z kuchyně na pavilon MŠ

Průvodní zpráva Typ: PDF dokument, Velikost: 29.02 kB

1. nazdeznmí podlaží - nový stav Typ: PDF dokument, Velikost: 246.03 kB

Stav projektu : vydáno stavební povolení, probíhá výběr dodavatele

Předpokládáný termín realizace : druhá polovina roku 2024

 

- VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU A PARKOVACÍCH STÁNÍ ZA PRODEJNOU JEDNOTY

Koordinační situace Typ: PDF dokument, Velikost: 610.7 kB

Souhrná technická zpráva Typ: PDF dokument, Velikost: 823.14 kB

Stav projektu : probíhá vyřízení stavebního poolvení

Předpokládáný termín realizace : druhá polovina roku 2024

 
-Rekonstrukce místní komunikace k hasičské zbrojnici

Koordinační situace Typ: PDF dokument, Velikost: 418.05 kB

Stav projektu : probíhá tvorba projektové dokumentace

Předpokládáný termín realizace : rok 2025+

 

- Rekonstrukce chodníků podél II/323 (v ul. na Vl. Habřinu)

Koordinační situace Typ: PDF dokument, Velikost: 715.07 kB

Stav projektu : probíhá tvorba projektové dokumentace

Předpokládáný termín realizace : rok 2025+

 

- Rekonstrukce ploch před obecním úřadem a ZŠ

Architektonická studie Typ: JPG obrázek, Velikost: 7.08 MB

Koordinační situace Typ: PDF dokument, Velikost: 427.7 kB

Stav projektu : probíhá tvorba projektové dokumentace

Předpokládáný termín realizace : rok 2025+

 

- Výstavba víceúčelového sportovního hřiště, úprava plochy za ZŠ

Architektonická studie Typ: PDF dokument, Velikost: 14.29 MB

Stav projektu : probíhá tvorba projektové dokumentace

Předpokládáný termín realizace : rok 2025+